Support แบบต่างๆ

Support แบบต่างๆ
Support ก็คืออุปกรณ์เสริมสำหรับการเล่นกีฬาแบบต่างๆ ที่ผู้เล่นกีฬาหนักๆ หรือปานกลางควรใส่ไว้ สาเหตุที่ต้องใส่เป็นเพราะว่า ในการเล่นกีฬาอาจมีอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นมากมาย เช่น เคล็ด หรือ พลิก เป็นต้น ซึ่ง Support นั้นก็มีหลายแบบหลายจุด เช่น เท้า ข้อเท้า มือ ข้อมือ เข่า หลัง ข้อศอก เป็นต้น นอกจากการสวมใส่ Support จะเป็นการป้องกันอาการเคล็ดขัดยอกแล้ว ในบางแบบยังป้องกันการเสื่อมของข้อกระดูกต่างๆได้อีกด้วย ดังนั้น Support จึงมีความสำคัญมาก เพราะ การเคล็ดต่สงๆเราอาจสามารถพักฟื้นเพื่อให้หายจากการบาดเจ็บได้ แต่การเสื่อมของข้อกระดูกต่างๆนั้นไม่สามารถจะหายขาดได้ และจะเสื่อมไปเรื่อยๆตามอายุ อย่างมากอาจทำได้แค่คงสภาพไม่ให้เสื่อมมากขึ้น แต่หากอยากให้กลับมาดีเหมือนเดิมนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย
สำหรับกีฬาที่ผู้เล่นควรจะสวมใส่ Support นั้นก็คือ กีฬาที่ต้องวิ่งหนักๆ หรืออาจต้องใช้แรงมากและกีฬาที่มีการกระแทกต่างๆ เช่น บาสเก็ตบอล Support ที่ควรสวมใส่ที่สุดก็คือ Support เข่า เพราะเนื่องจากการวิ่งและที่หนักที่สุดคือการกระโดดซึ่งสร้างภาระให้กับเข่าอย่างมากมาย ดังนั้นจึงควรที่จะสวม Support เข่า จุดต่างๆที่ควรสวมรองลงมาก็จะเป็นพวก ข้อเท้า ข้อมือ เป็นต้น อีกกีฬาที่อาจหา Support มาสวมใส่ก็คือ แบดมินตัน นั่นเอง จุดที่ควรสวมใส่ก็คือ ข้อมือ เนื่องจากการออกแรงตีนั้นต้องส่งแรงไปยังข้อมือเป็นหลักจึงทำให้ข้อมือได้รับภาระค่อนข้างมาก
สำหรับคนที่รักสุขภาพควรที่จะหาอุปกรณ์ต่างๆมาป้องกันเพราะเนื่องจากสิ่งเหล่านี้หากร่างกายเราสูญเสียไปแล้วจะเอาคืนมาไม่ได้ อาจทำให้ใช้ชีวิตประจำวันด้วยความลำบากขึ้น และมีผลในระยะยาวอีกด้วย

Leave a Reply